inwentarz
 
Encyklopedia PWN
inwentarz
[łac. inventarium ‘spis’],
ekon.:
1) składniki majątkowe jednostki gospodarczej; rozróżnia się: inwentarz rzeczowy — trwałe składniki majątku (urządzenia, maszyny, narzędzia, wyposażenie rzeczowe długookresowego użytkowania), oraz inwentarz żywy — zwierzęta pociągowe; w gospodarstwach rolnych inwentarz to dobytek, mienie gospodarskie, zwierzęta hodowlane;
2) wykaz stanów ilościowych i przeliczonych na wartości pieniężne składników majątkowych jednostek gospodarczych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia