• chimera
  [łac.],
  zool. u zwierząt osobnik powstały przez połączenie się 2 odrębnych zarodków lub wymieszanie komórek między 2 zarodkami w wyniku zastosowania metod inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy);
 • chimera, Chimaera monstrosa, przeraza,
  ryba chrzęstna, przedstawiciel rodziny chimerowatych (Chimaeridae);
 • fizjologiczna grupa bakterii zdolnych do wykorzystywania chityny jako jedynego źródła węgla i energii.
 • chlamydie, Chlamydia,
  rodzaj bakterii systematycznie spokrewniony z bakteriami Gram-ujemnymi;
 • chmiel, Humulus,
  rodzaj z rodziny konopiowatych;
 • roln. plantacja chmielu pnącego się na rusztowaniach z drutu opartych na słupach;
 • anat. tylna część górnej wargi okalająca nozdrza zewn., podbudowana zrębem chrzęstno-mięśniowym;
 • bot. barwne organelle występujące w komórkach roślin, → plastydy.
 • chromatofory
  [gr. chrṓma ‘barwa’, phorós ‘niosący’],
  chromatocyty, komórki barwnikowe, komórki pigmentowe,
  biol. u zwierząt komórki zawierające w cytoplazmie ziarenka barwnika (pigmentu), od których ilości i ułożenia zależy ubarwienie powłok skórnych zwierząt, u bakterii organelle zawierające barwniki fotosyntetyczne, mające zmienny wygląd w zależności od gat. i fizjol. stanu komórek, u sinic niekiedy synonim tylakoidów w chloroplastach;
 • kul. rodzaj wyrobu ciastkarskiego, → faworki.
 • leśn. sortyment drewna okrągłego;
 • sport jeden z chodów bocznych konia w ujeżdżeniu;
 • łow. samica cietrzewia, nazywana niekiedy kurą.
 • cieciorka, Coronilla,
  rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
 • biol. hipotetyczny popęd narastający pod wpływem bodźców środowiskowych, gdy osobnik napotyka coś nowego (tzw. nowizna), czego nie rozpoznaje;
 • cis, Taxus,
  rodzaj roślin nagozalążkowych, z rodziny cisowatych;
 • clostridium, Clostridium,
  rodzaj bakterii właściwych występujących w warunkach bezwzględnie beztlenowych: w glebach, osadach dennych ekosystemów wodnych, lagunach, gorących źródłach, w biol. fermentorach związków org. oraz w przewodach pokarmowych wielu zwierząt;
 • cognac
  [koniạk; fr.],
  kul. napój alkoholowy, → koniak.
 • ekol. liczba bakterii Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) w 100 cm3 badanej wody;
 • ekol. liczba cm3 wody, na które przypada jedna bakteria Escherichia coli (pałeczka okrężnicy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia