ciekawość
 
Encyklopedia PWN
ciekawość,
biol. hipotetyczny popęd narastający pod wpływem bodźców środowiskowych, gdy osobnik napotyka coś nowego (tzw. nowizna), czego nie rozpoznaje;
c. i popęd eksploracyjny są jednymi z ważniejszych dla życia popędów; stanowią one bowiem motywację badawczego zachowania się, przejawiającego się zarówno w eksploracji środowiska, jak i w manipulowaniu przedmiotami; ciekawość wyposaża osobnika w wiedzę o wpływie, jaki jego zachowanie wywiera na środowisko, przyczynia się też do uczenia się przez naśladownictwo i odgrywa ważną rolę w myśleniu zarówno u ludzi, jak i u zwierząt; służy więc pośrednio homeostazie; u zwierząt jest jednak przede wszystkim jedynym mechanizmem, który tworzy potrzeby wykraczające poza homeostazę ustrojową; ciekawość jako ważna władza poznawcza działa niejako „na wyrost”, prowadząc do zdobywania informacji, które mogą nawet nie być przydatne w ciągu dalszego życia osobnika; zaspokajanie ciekawości jest konieczne dla zdrowia psychicznego, stanowi też silną nagrodę;
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia