sieć cyfrowa z integracją usług
 
Encyklopedia PWN
sieć cyfrowa z integracją usług, ang. Integrated Services Digital Network Wymowa(ISDN Wymowa),
rodzaj sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej realizację różnorodnych usług telekomunik., m.in.: rozbudowanych usług telefonicznych, transmisji danych, transmisji obrazów nieruchomych i ruchomych.
Sieć ISDN powstała w wyniku ewolucji publicznej sieci telefonicznej, wyposażonej w cyfrowe systemy teletransmisyjne z kanałami o przepływności 64 kbit/s, w cyfrowe centrale telefoniczne, służące do komutacji tych kanałów, oraz w scentralizowany system sygnalizacji SS7. Ewolucja ta polegała na zastąpieniu analogowych łączy abonenckich i aparatów telefonicznych cyfrowymi łączami abonenckimi i odpowiednimi terminalami cyfrowymi oraz na modyfikacji oprogramowania central telefonicznych, umożliwiającej m.in. wprowadzanie nowych usług oraz zastosowanie cyfrowej sygnalizacji abonenckiej (sygnalizacja). W wyniku integracji abonent, mając dostęp do znormalizowanego styku łączącego go z siecią telekomunik., realizuje różne usługi, zależnie od potrzeb. Styk ten umożliwia abonentowi korzystanie z 2 cyfrowych kanałów telekomunik. B o przepływności 64 kbit/s oraz z dodatkowego kanału sygnalizacyjnego D o przepływności 16 kbit/s (tzw. dostęp podstawowy) lub z 30 kanałów B i jednego kanału D o przepływności 64 kbit/s (tzw. dostęp pierwotny). Abonent może podłączyć do tego styku np. specjalny cyfrowy aparat telefoniczny, komputer wyposażony w kartę ISDN, a także centralę abonencką (PABX) lub lokalną sieć komputerową.
Usługi oferowane w sieciach ISDN obejmują usługi przenoszenia, dotyczące sposobu transmisji sygnałów cyfrowych między terminalami użytkowników (definiowane na styku terminal-sieć), oraz teleusługi, do których należą usługi telefoniczne (telefonia), wideotelefoniczne (wideotelefon), teledacyjne (teledacja), telefaks, teleteks, wideoteks, poczta elektroniczna. Wprowadza się też usługi dodatkowe, m.in. związane z identyfikacją numeru abonenta (np. prezentacja lub zakaz prezentacji numeru), specjalnymi połączeniami (np. warunkowe lub bezwarunkowe przekierowywanie połączenia na wskazany numer), połączeniami między wieloma użytkownikami (np. połączenia konferencyjne), naliczaniem opłat (np. przekazywanie informacji o opłacie w czasie trwania połączenia, opłata kartą kredytową) i in.
Standaryzacja sieci ISDN odbywa się od 1983; zalecenia dotyczące ISDN były publikowane przez Międzynarodowy Doradczy Komitet Telegraficzny i Telefoniczny, a ob. przez Sektor Normalizacji Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T. Szybki rozwój sieci ISDN, zarówno krajowych użytku publicznego, międzynar., jak i prywatnych, rozpoczął się w latach 90. XX w.
Mirosława Pawlaczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia