PABX
 
Encyklopedia PWN
PABX, ang. Private Automatic Branch Exchange,
abonencka centrala telefoniczna instalowana w instytucjach, przedsiębiorstwach itp. (PBX), umożliwiająca realizację połączeń między abonentami w sposób automatyczny;
przeznaczona do łączności wewn. oraz z publiczną siecią telefoniczną, czasami wyposażona w stanowisko telefonistki do obsługi ruchu telefonicznego przychodzącego z zewnątrz; nowoczesne centrale PABX umożliwiają abonentom korzystanie z wielu udogodnień, np. przekierowywania wywołań na inny numer, przełączania rozmów do innego abonenta, organizowania konferencji; centrale abonenckie pracujące w sieci cyfrowej z integracją usług umożliwiają abonentom korzystanie z dodatkowych usług, np. z transmisji danych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia