protokół komunikacyjny
 
Encyklopedia PWN
protokół komunikacyjny obejmuje m.in. liczbę przewodów łączących nadawcę z odbiorcą, poziom (napięcie, natężenie) przesyłanego sygnału, sposób kodowania przesyłanej informacji, podziału jej na pakiety, sposób adresowania, a także dodatkowe informacje pozwalające poprawić ewentualne błędy; ob. zwykle stosuje się protokoły komunikacyjne warstwowe — w których kolejne warstwy określają coraz bardziej złożone funkcje, przy czym zmiana jednej warstwy nie wpływa na inne, np. przejście z transmisji kablowej na radiową nie zmienia sposobu rozpoznawania i korygowania błędów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia