Ethernet
 
Encyklopedia PWN
Wywodzi się z koncepcji sieci komputerowych z łącznością radiową (stąd nazwa). Umożliwia transmisję sygnałów (danych) między węzłami sieci (komputerami) w pasmie podstawowym (Base), tj. bez zmiany częst. sygnałów (w danej chwili jest wykorzystywany w torze transmisyjnym tylko jeden kanał częstotliwościowy). Transmitowane dane są zorganizowane w pakiety o ściśle określonej strukturze. Transmisja odbywa się z szybkością 10 Mb/s (przepływność binarna), 100 Mb/s (Fast Ethernet) lub 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet) z wykorzystaniem kabla koncentrycznego, kabla złożonego z 2 lub 4 par skręconych przewodów miedzianych (tzw. skrętki) albo pary światłowodów. Cechą charakterystyczną sieci ethernetowej jest brak scentralizowanego układu udzielającego pozwolenia na transmisję. Węzły sieci są wyposażone w specjalne karty sieciowe (zw. też adapterami sieciowymi), pośredniczące między nimi a okablowaniem sieciowym. Są one grupowane w tzw. segmenty; każdy węzeł ma jednoznaczny w skali świata 6-bajtowy numer, określony przez producenta adaptera sieciowego; pakiet nadawany przez dowolny węzeł dociera do wszystkich węzłów dołączonych do tego samego segmentu, przy czym jest przez wszystkie węzły o numerach innych niż numer adresata ignorowany; taki mechanizm uniemożliwia proste zapewnienie poufności transmisji. Efektywne korzystanie z łączy zapewnia wszystkim stacjom danej sieci tzw. protokół dostępu rywalizacyjnego z nasłuchem (CSMA/CD, ang. Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection) — każdy węzeł sieci prowadzi ciągły nasłuch swojego segmentu łącza i może rozpocząć nadawanie wówczas, gdy żadna inna stacja nie nadaje; jednoczesne rozpoczęcie nadawania przez kilka węzłów oznacza kolizję i natychmiastowe przerwanie przez nie nadawania, a ponowna próba nadawania następuje po losowo wyznaczonym czasie. Ze względu na trudności określenia maks. czasu przesyłania pakietu danych, sieć ta nie nadaje się do przesyłania sygnałów telew. lub dźwięku. W tzw. przełączanej sieci ethernetowej wszystkie węzły są dołączone do przełącznika, który pośredniczy w wymianie pakietów i zapewnia każdemu węzłowi możliwość ich nadawania w określonej kolejności. Istnieje wiele wariantów sieci ethernetowych różniących się szybkością transmisji i okablowaniem; np. symbole 10Base2 i 10BaseT oznaczają sieci o szybkości transmisji 10 Mb/s przy użyciu odpowiednio kabla koncentrycznego lub skrętki nieekranowanej (T — twisted pair), 100BaseTX i 100BaseFX — o szybkości 100 Mb/s przy użyciu skrętki lub światłowodu wielomodowego, 1000BaseSX i 1000BaseLX — o szybkości 1 Gb/s przy użyciu różnego rodzaju światłowodów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia