brama
 
Encyklopedia PWN
brama, wrota,
inform. urządzenie teleinformatyczne umożliwiające przesyłanie danych między lokalnymi sieciami komputerowymi (LAN), między sieciami lokalnymi a sieciami rozległymi (WAN) lub między siecią lokalną a komputerem gł. czy minikomputerem;
jest sterowana za pomocą mikroprocesora i wyposażona w pamięć wykorzystywaną do zapisu i odczytu sygnałów cyfrowych przenoszących dane między sieciami lub komputerami; pamięć i oprogramowanie bramy umożliwiają dostosowanie szybkości nadawania sygnału do przepływności binarnej łącza w sieci komputerowej lub na wejściu komputera, a także zmianę trybu przesyłania danych między połączonymi sieciami lub komputerami (tzw. konwersja protokołów sieciowych; protokół komunikacyjny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia