poczta elektroniczna
 
Encyklopedia PWN
poczta elektroniczna, e-mail Wymowa, ang. electronic mail Wymowa,
inform. technika przesyłania wiadomości w postaci elektronicznej, zwykle z wykorzystaniem sieci komputerowej;
obecnie wymiana wiadomości poczty elektronicznej odbywa się głównie przez Internet, zgodnie z protokołem komunikacyjnym SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol), w którym adres każdej skrzynki pocztowej ma postać — użytkownik@serwer, np. info@pwn.com.pl; nadawca tworzy wiadomość na swoim komputerze i przekazuje ją przez sieć do serwera pocztowego; serwer analizuje adres odbiorcy, ustala adres IP serwera, na którym znajduje się skrzynka pocztowa odbiorcy, i wysyła do tego serwera wiadomość w postaci strumienia danych (TCP/IP); serwer otrzymujący wiadomość zapisuje ją w skrzynce pocztowej odbiorcy; odbiorca może w dowolnym terminie odczytać wiadomość ze swojej skrzynki, np. stosując protokół POP 3 (ang. Post Office Protocol).
Po raz pierwszy pocztę elektroniczną uruchomiono w sieci Arpanet 1971–72, potem w innych sieciach (EARN); wymiana wiadomości poczty elektronicznej jest też możliwa między komputerami komunikującymi się przez publiczną sieć telefoniczną (BBS, Fido); jest możliwe nadawanie i odbieranie wiadomości poczty elektronicznej bez komputera, np. za pomocą przystawki do telewizora lub telefonu komórkowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia