telematyka
 
Encyklopedia PWN
telematyka
[gr.],
dział telekomunikacji zajmujący się przekazywaniem, wymianą i rozpowszechnianiem informacji w postaci nieruchomych obrazów (np. tekst w postaci alfanumerycznej, rysunki, znaki graficzne, fotografie) za pośrednictwem sieci telekomunik. (np. sieci ISDN), przy użyciu odpowiednich protokołów komunikacyjnych;
przykładem usług telematycznych są: teleteks, teletekst, telefaks, wideoteks i poczta elektroniczna; pojęcie t. wprowadził CCITT w końcu lat 80. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia