telematyka medyczna
 
Encyklopedia PWN
telematyka medyczna, telemedycyna,
kierunek medycyny powstały dzięki rozwojowi technik telekomunik. (telematyka), a zwłaszcza informatycznych (informatyka medyczna).
Po raz pierwszy termin „telematyka medyczna” pojawił się w końcu lat 70. XX w.; odnosił się do opieki zdrowotnej świadczonej na odległość, za pośrednictwem sieci telekomunik., i ograniczał się do konsultacji med. chorych pozbawionych bezpośredniej opieki lek., jak załogi statków, platform mor., a także nieliczni mieszkańcy słabo zaludnionych rozległych terenów kontynentalnych. Obecnie jest wykorzystywana sieć satelitarna; za jej pośrednictwem można nie tylko udzielać konsultacji, ale także wykonywać za pomocą automatów lub zdalnie sterowanych robotów zabiegi operacyjne (np. dokonano usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego). T.m. jest wykorzystywana w następujących obszarach: zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia; wspomaganie decyzji klinicznych dotyczących wyboru metod diagnostycznych i leczenia; pomiary kliniczne, w tym monitorowanie stanu pacjenta; rejestracja pacjentów, gromadzenie danych klinicznych (baza danych, historia choroby); konsultacje i konsylia med. w trybie audiowideo; opieka med. nad osobami przewlekle chorymi pozostającymi w warunkach domowych lub osobami w podeszłym wieku; pogotowie ratunkowe; opieka med. nad pacjentami przebywającymi w środowiskach izolowanych (odległych); rehabilitacja, porady i nadzorowanie zleconych ćwiczeń (np. w logopedii); kształcenie ustawiczne personelu med. w trybie telekonferencji; kształcenie społeczeństw w zakresie higieny życia i ochrony zdrowia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia