informatyka medyczna
 
Encyklopedia PWN
informatyka medyczna,
dział informatyki, a także biocybernetyki i inżynierii medycznej zajmujący się komputerowym wspomaganiem diagnostyki med., planowania lub nadzorowania procesów terapii, a także profilaktyki, rehabilitacji, badań nauk. i edukacji medycznej.
Jednym z gł. celów i.m. jest wspomaganie lekarzy w podejmowaniu decyzji wymagających dostępu do dużych zbiorów danych med., analizy tych danych, wykonywania standardowych obliczeń (np. statyst.), złożonego wnioskowania log., interpretacji wyników obserwacji (np. trudnych do odczytania obrazów med.); do tego celu wykorzystuje się zarówno typowe pakiety programowe (np. zarządzające bazami danych, wykonujące obliczenia statyst.), jak i pakiety specjalnie tworzone na potrzeby i.m., np. analizujące zapisy elektrokardiograficzne lub elektroencefalograficzne, obrazy mikroskopowe, rentgenowskie, ultrasonograficzne, ułatwiające diagnozowanie określonych klas chorób, dokonujące optymalnego doboru indywidualnych dawek leków lub dawek naświetlania, sterujące zabiegami chirurgicznymi, generujące testy w badaniach psychofizjol. lub psychol.; algorytmy stosowane w programach i.m. mogą być oparte zarówno na ścisłych podstawach mat., jak i na założeniach heurystycznych — wykorzystujących lekarskie doświadczenie, a także intuicję. W związku z rozwojem sieci komputerowych w ostatnich dziesięcioleciach intensywnie rozwija się telematyka medyczna, będąca działem i.m. W Polsce problemom i.m. są poświęcane konferencje organizowane m.in. przez Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomed. PAN, Pol. Tow. Informatyki Med., Uniw. Śląski.
Bibliografia
Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, red. M. Nałęcz, t. 6 Informatyka Medyczna, red. E. Waniewski, J. Doroszewski, Warszawa 1990.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia