teleteks
 
Encyklopedia PWN
teleteks
[ang.],
usługa telegraficzna będąca rozwinięciem teleksu, umożliwiająca przesyłanie tekstów (zapisanych za pomocą znormalizowanego zestawu znaków) między abonentami wyposażonymi w specjalne urządzenia (terminale teleteksowe);
terminal teleteksowy zawiera stację służącą do redagowania tekstów (składa się z ekranu, klawiatury, procesora i pamięci), dołączoną do układu sterującego (wyposażonego w dodatkową klawiaturę i wyświetlacz, wykorzystywane przez użytkownika podczas zestawiania i rozłączania połączenia), oraz układ dostępu do łącza telefonicznego. T. różni się od teleksu większą szybkością transmisji (ok. 20 razy), możliwością odbierania dokumentów w postaci identycznej jak dokumenty nadane oraz bardziej rozbudowanym zestawem znaków (duże i małe litery, znaki charakterystyczne dla różnych języków). Dostępny w sieciach cyfrowych z integracją usług, a w niektórych krajach w sieciach telefonicznych niezintegrowanych; w Polsce nie stosowany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia