multimedia
 
Encyklopedia PWN
multimedia
[łac.],
system multimedialny,
pojęcie stosowane obecnie w odniesieniu do dowolnego systemu teleinformatycznego, zdolnego do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki, tekstów oraz danych.
Ważnym atrybutem techniki multimedialnej we współcz. jej rozumieniu jest możliwość interakcji użytkownika z systemem. Cechę tę mają np.: Internet, gry komputerowe oraz wyd. na płytach CD-ROM podręczniki, encyklopedie, słowniki, katalogi i poradniki. Efektywne wykorzystanie multimedialnych możliwości Internetu wymaga przekazywania dużych ilości informacji w jednostce czasu, a najtańsze i najbardziej popularne łącza telefoniczne, wykorzystujące modemy pracujące z szybkością kilkudziesięciu kilobitów na sekundę (przepływność binarna), są zwykle w takich zastosowaniach zbyt wolne. Znacznie lepszą przepływność uzyskuje się przy użyciu sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN).
Pełnym urzeczywistnieniem tak rozumianej idei m. ma być przyszłościowa koncepcja infrastruktury informatycznej (infostrada), łącząca w sobie interaktywną telewizję cyfrową, świat. sieć komputerową i usługi telekomunik. (telekomunikacja). Rozwój m. wiąże się więc z rozwojem telewizji cyfrowej oraz infrastruktury telekomunik. opartej na kanałach o dużej przepływności (światłowody, kable koncentryczne, łącza satelitarne; radiokomunikacja).
Bibliografia
B. Steinbrink Multimedia u progu technologii XXI wieku, Wrocław 1993;
W.L. Rosch Multimedia od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach, Warszawa 1997.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia