telekonferencja
 
Encyklopedia PWN
telekonferencja
[gr.-łac.],
usługa telekomunik. polegająca na wykorzystaniu urządzeń telekomunik. do prowadzenia rozmowy (konferencji) między co najmniej 3 rozmówcami znajdującymi się w 2 lub więcej miejscach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia