risorgimento
 
Encyklopedia PWN
risorgimento
[risordżimẹnto; wł., ‘odradzanie się’] Wymowa,
ruch ideowy i polityczny, związany z walką o wyzwolenie narodowe i zjednoczenie Włoch; także okres 1815–70 w historii Włoch;
Idee risorgimenta [‘odradzanie się’] rozbudzone pod wpływem rewolucji fr. 1789 i spotęgowane w dobie napoleońskiej, ujawniały się m.in. w działalności karbonariuszy, w walkach przeciwko panowaniu austr. oraz we wł. rewolucjach 1820, 1831 i 1848–49; znajdowały także odzwierciedlenie w publicystyce, zwłaszcza pisma „Il Risorgimento”, wyd. w Piemoncie, który po upadku Wiosny Ludów stał się gł. ośr. risorgimenta; w ruchu risorgimento nurt demokr.-republikański reprezentowali G. Mazzini i jego organizacja Młode Włochy oraz G. Garibaldi; ostatecznie przewagę uzyskał nurt umiarkowany, kierowany m.in. przez C.B. Cavoura, który 1861–70 doprowadził do pełnego zjednoczenia Włoch pod berłem dynastii sabaudzkiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia