odgazowanie węgla
 
Encyklopedia PWN
odgazowanie węgla,
proces technol. polegający na ogrzewaniu węgla w specjalnych piecach, bez dostępu powietrza;
w wyniku odgazowania węgla otrzymuje się: gaz węglowy, koks lub półkoks, smołę lub prasmołę (smoła), wodę pogazową; skład i ilość produktów odgazowania węgla zależą od typu użytego węgla i temperatury prowadzenia procesu; rozróżnia się odgazowanie węgla niskotemperaturowe, prowadzone w temperaturze 550–750°C (wytlewanie) oraz odgazowanie węgla wysokotemperaturowe, któremu poddaje się węgiel kam. w temperaturze 900–1300°C, stanowiące podstawę gazownictwa i koksownictwa; niekiedy na określenie o.w. używa się terminu „karbonizacja”; dawniej o.w. nazywano suchą destylacją węgla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia