gazownia
 
Encyklopedia PWN
gazownia,
zakład przem., w którym prowadzi się odgazowanie węgla kamiennego (lub — rzadko — rozkład paliw płynnych) w celu otrzymania gł. gazu węglowego, przerabianego następnie na gaz miejski;
odgazowanie węgla przebiega w piecach gazowniczych, w których ogrzewa się węgiel w temperaturze 900–1300°C bez dostępu powietrza, uzyskując gł. gaz i koks. Gaz oczyszcza się w celu wydobycia z niego cennych dla przemysłu chem. składników, a także usunięcia składników szkodliwych dla użytkownika oraz działających niszcząco na przewody i urządzenia gazowe (np. kuchenki); w wyniku oczyszczania gazu otrzymuje się gł. smołę węglową (ważny surowiec dla przemysłu chem.), naftalen, wodę amoniakalną, benzol, siarkowodór; oczyszczony gaz, zmieszany np. z gazem wodnym, jest dostarczany gazociągiem do odbiorców. Pierwszą g. przy zakładzie przem. uruchomiono 1795 w Wielkiej Brytanii, g. miejską — w Londynie 1814, w Warszawie — 1856.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia