gaz węglowy
 
Encyklopedia PWN
gaz węglowy,
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w wyniku termicznego rozkładu (odgazowania) węgla;
w skład gazu węglowego wchodzą gł.: tlenek węgla, lekkie węglowodory (np. metan, etan, etylen), wodór, ditlenek węgla, zanieczyszczenia (np. cyjanowodór, siarkowodór); rodzaj gazu węglowego zależy od gatunku węgla oraz temperatury jego rozkładu; np. w temperaturze 900–1300°C z węgla gazowo-spiekającego otrzymuje się gaz stanowiący najczęściej gł. składnik gazu miejskiego; w temperaturze ponad 1100°C z węgla koksowniczego otrzymuje się gaz koksowniczy o wartości opałowej ok. 17,4 MJ/m3; gaz węglowy stosuje się gł. do celów opałowych w przemyśle hutn. oraz do produkcji gazu miejskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia