wytlewanie
 
Encyklopedia PWN
wytlewanie, półkoksowanie,
proces niskotemperaturowego odgazowania paliw stałych;
w. poddaje się gł. węgiel kam. i brunatny, także torf i łupki bitumiczne; podczas w. następuje termiczny rozkład paliwa ogrzewanego bez dostępu powietrza; proces prowadzi się w temperaturze 500–750°C w piecach wytlewniczych, przeponowych lub bezprzeponowych (np. w fazie fluidalnej; fluidyzacja) albo metodami kombinowanymi; produktami są: półkoks, smoła wytlewna (którą poddaje się destylacji lub dalszej przeróbce) i gaz wytlewny — ich skład i wzajemne proporcje zależą od rodzaju surowca i warunków prowadzenia w. Do w. należy także tzw. destylacja rozkładowa drewna (drewna destylacja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia