gaz koksowniczy
 
Encyklopedia PWN
gaz koksowniczy,
gaz będący mieszaniną gł. wodoru i metanu, otrzymywany w koksowniach w procesie odgazowania węgla;
wysokotemperaturowe odgazowanie, zw. koksowaniem, prowadzi się w temperaturze 900–1300°C; poddaje mu się mieszanki węgli, gł. węgli koksowych; ilość i skład otrzymanego gazu zależą od typu węgla, czasu i temperatury koksowania i in.; skład oczyszczonego g.k.: wodór — ok. 60%, metan — 25–30%, tlenek węgla — ok. 6%, azot 1–4%, węglowodory — ok. 2%, a łączna zawartość siarkowodoru i ditlenku węgla nie przekracza 1% objętościowego; ciepło spalania g.k. wynosi ok. 20,5 MJ/m3; stosowany gł. do celów opałowych w przemyśle hutn. oraz do ogrzewania mieszkań.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia