koksownia
 
Encyklopedia PWN
koksownia,
zakład przem., w którym prowadzi się odgazowanie węgla kamiennego w celu otrzymania koksu jako gł. produktu;
odgazowanie przeprowadza się w piecach koksowniczych, w których ogrzewa się węgiel w temperaturze 900–1250°C, bez dostępu powietrza; otrzymany koks gasi się wodą, następnie sortuje wg wielkości ziaren; produktami ubocznymi otrzymywanymi w koksowniach są: smoła węglowa i benzol (ważne surowce w przemyśle chem.), woda amoniakalna, gaz koksowniczy (50% tego gazu zużywa się w koksowniach do ogrzewania pieców, reszta zaś, po oczyszczeniu, jest wykorzystywana jako gaz miejski); w niektórych koksowniach oczyszcza się też i przerabia smołę oraz benzol.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia