łaska Boża
 
Encyklopedia PWN
łaska Boża,
w teologii chrześcijańskiej nadnaturalny dar udzielany przez Boga człowiekowi, niezbędny do jego zbawienia (charytologia);
wiąże się ściśle z chrześcijańską koncepcją zepsucia natury ludzkiej przez grzech pierworodny i odkupienia ludzkości przez ofiarę Jezusa na krzyżu. W historii dogmatyki główną kwestią był zawsze stosunek łaski do wolnej woli człowieka, który rodził liczne kontrowersje (np. spór jansenizmumolinizmem); za reprezentantów skrajnych stanowisk można uznać zwolenników pelagianizmu, odrzucających konieczność łaski, i wyznawców kalwinizmu, którzy w swojej doktrynie predestynacji negują znaczenie wolnej woli do zbawienia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia