Eucharystia
 
Encyklopedia PWN
Eucharystia
[gr. eucháristos ‘obdarowany, z tej racji wdzięczny’, eucharistein ‘dziękować’, ‘zachowywać się jak obdarowany’],
dziękczynienie,
sakrament chrześcijański, w którym jest składana ofiara chleba i wina;
centralna cześć kultu chrześcijańskiego: uobecnia życie, mękę, śmierć i pojęte jako uwielbienie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa; Eucharystia wywodzi się z Ostatniej Wieczerzy; w katolickim porządku liturgicznym składa się z 2 głównych części: przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa (transsubstancjacja) oraz komunii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia