pelagianizm
 
Encyklopedia PWN
pelagianizm,
pogląd teologiczny głoszący, że łaska Boża nie jest konieczna do zbawienia, które można osiągnąć bez jej pomocy dzięki własnemu wysiłkowi kierowanemu przez wolę;
z pelagianizmem jest związany także pogląd głoszący, że grzech pierworodny nie obciążył całej ludzkości, a cierpienie i śmierć nie są jego następstwami; pelagianizm zapoczątkował mnich Pelagiusz pochodzący z Brytanii; pelagianizm był zwalczany szczególnie ostro przez świętego Augustyna, gdyż przeciwstawiał się nauce o predestynacji; jako niezgodny z doktryną katolicką, pelagianizm został potępiony przez papieży Innocentego I i Zozyma, synod w Kartaginie (418) i sobór w Efezie (431); po śmierci Pelagiusza jego doktryna szerzyła się w złagodzonej formie tzw. semipelagianizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia