molinizm
 
Encyklopedia PWN
molinizm,
teol. doktryna sformułowana 1588 przez hiszp. jezuitę L. de Molinę dążącego do pogodzenia sprzeczności między teologicznymi koncepcjami łaski i wolnej woli — przez rozróżnienie tzw. łaski wystarczającej (będącej udziałem wszystkich ludzi) i łaski skutecznej (związanej z uwarunkowanym wolną wolą człowieka wykorzystaniem łaski wystarczającej dla postępowania zgodnego z nakazami boskimi);
molinizm odrzucał więc pogląd o predeterminacji aktów woli człowieka przez dekret woli Bożej; koncepcja ta stała się punktem wyjścia długotrwałego, pierwotnie teol., a następnie filoz., sporu między propagującymi molinizm jezuitami a zwolennikami jansenizmu oraz tomistami z kręgu dominikanów, którzy zarzucali molinizmowi pokrewieństwo z pelagianizmem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia