kucie
 
Encyklopedia PWN
kucie,
proces obróbki plastycznej polegający na kształtowaniu przedmiotów metalowych przez zgniatanie między powierzchniami zbliżających się do siebie narzędzi;
Rozróżnia się kucie na zimno oraz kucie na gorąco, przeprowadzane po nagrzaniu przedmiotu do odpowiedniej temperatury, wyższej od temperatury rekrystalizacji kutego metalu, dzięki czemu równocześnie z odkształceniem plastycznym następuje rekrystalizacja, likwidująca przynajmniej częściowo skutki zgniotu. Kucie może być swobodne (ręczne lub na młotach albo prasach), gdy metal swobodnie odkształca się w kierunku prostopadłym do kierunku nacisku, lub matrycowe (na młotach, prasach, kuźniarkach, kowarkach albo walcach kuźniczych), gdy odkształcanie metalu jest ograniczone wykrojem matrycy. Kucie jest najdawniejszym sposobem obróbki plastycznej metali, początkowo do kucia używano kamieni lub kamiennych młotków; do XIV w. znano jedynie kucie ręczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia