swobodne

Encyklopedia PWN

prawo wyznaczona przez przepis prawa sfera działania organu adm.,
kucie, podczas którego metal. wyrób swobodnie odkształca się w kierunku prostopadłym do nacisku;
Swobodny, Swobọdnyj, do 1917 Aleksiejewsk,
m. w Rosji (obw. amurski), nad Zeją;
droga, którą przebywa cząstka pomiędzy 2 kolejnymi zderzeniami;
entalpia swobodna, funkcja Gibbsa, energia swobodna Gibbsa,
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi temperatury T, ciśnienia p, liczby cząstek N oraz współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: G = G(T, p, N, xi);
energia swobodna, funkcja Helmholtza,
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi temperatury T, objętości V, liczby cząstek N i współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: F = F(T, V, N, xi);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia