Rosji

Encyklopedia PWN

najostrzejsza faza rewolucji rosyjskiej, zapoczątkowana zdobyciem władzy przez bolszewików (rewolucja październikowa w Rosji) i zakończona opanowaniem przez nich Rosji.
Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji, ros. Uczrieditielnoje sobranije, uczriediłka, zw. też Konstytuantą,
najwyższy organ przedstawicielski Rosji;
tymczasowy organ władzy państw. o uprawnieniach adm.-wykonawczych i ustawodawczych, utworzony w wyniku rewolucji lutowej 1917 i obalenia caratu w Rosji;
przejściowy system polit. w Rosji po rewolucji lutowej 1917;
organizacja polonijna w Rosji, powołana 1992, z siedzibą w Moskwie;
organizacje skupiające żołnierzy polskich służących w armii rosyjskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia