Rosji

Encyklopedia PWN

akt prawny, wydany 15 XI 1917 przez Radę Komisarzy Lud. wg projektu J. Stalina;
formacja wojsk. utworzona w czasie I wojny świat. z Czechów i Słowaków osiadłych w Rosji i jeńców armii austro-węgierskiej tych narodowości.
Korpusy Polskie w Rosji, Korpusy Wschodnie,
pol. formacje wojsk. tworzone w Rosji 1917–18 pod patronatem Naczpolu.
organizacja skupiająca żołnierzy pol. służących w armii ros., powstała III 1917.
Bank Państwowy Rosji, pot. Bank Państwa,
centralny bank Rosji, zał. 1860 w Petersburgu;
ros. partia polit., istniejąca 1994–2001;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia