Czechosłowacki Korpus w Rosji
 
Encyklopedia PWN
Czechosłowacki Korpus w Rosji,
formacja wojsk. utworzona w czasie I wojny świat. z Czechów i Słowaków osiadłych w Rosji i jeńców armii austro-węgierskiej tych narodowości.
początkiem Korpusu była utworzona 1914 Czes. Drużyna; napływ ochotników narodowości czeskiej i słowac. (gł. byłych jeńców armii austro.-węg.) umożliwił 1917 sformowanie 2 dywizji i powstanie Korpusu; 1918 Korpus rozpoczął (przez Syberię) ewakuację z Rosji — po drodze udzielając poparcia siłom kontrrewolucyjnym w walkach z Armią Czerwoną; po dotarciu 1920 do Władywostoku oddziały czechosłowackie zostały stopniowo przewiezione do kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia