dyrektoriat
 
Encyklopedia PWN
dyrektoriat, fr. directoire:
1) Rząd I Rep. Fr. 1795–99 (5-osobowy); w szerszym znaczeniu ustrój i okres w dziejach Francji od obalenia M. Robespierre’a (9 thermidora) do zamachu stanu gen. N. Bonapartego (18 brumaire’a);
2) w czasie rewolucji październikowej 1917 i wojny domowej w Rosji antybolszewickie rządy pretendujące do miana władzy nadrzędnej na Syberii i Ukrainie. Dyrektoriat Ufijski, powołany IX 1918 w Ufie na zjeździe (Narada Państw. lub Zgromadzenie Państw.) wszystkich działających wówczas we wschodniej Rosji i Syberii rządów, partii i organizacji antybolszewickich; miał kierować walką zbrojną i sprawować najwyższą władzę na terenach kontrolowanych przez Czechosłowacki Korpus w Rosji; premier N. Awksientjew, minister wojny i floty A. Kołczak; po dokonanym przez tego ostatniego przewrocie wojsk. zastąpiony przez rząd Omski. Dyrektoriat Ukraiński, utworzony XI 1918 w Białej Cerkwi przez Ukr. Związek Lud.; proklamował powstanie Ukr. Rep. Lud.; premierzy: W. Wynnyczenko (do II 1919) i S. Petlura; I 1919 wypowiedział wojnę sowieckiej Rosji; jego siła zbrojna, Ukr. Armia Lud., walczyła z Armią Czerwoną i wojskami gen. A. Denikina, a po emigracji (X 1919) Petlury do Polski wzięła udział (konwencja wojsk.) w kijowskiej wyprawie J. Piłsudskiego — po podpisaniu rozejmu pol.-sowieckiego rozwiązana przez Dyrektoriat Ukraiński XI 1920.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia