Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji
 
Encyklopedia PWN
Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji, Komitet czlenow Uczrieditielnogo sobranija, Komucz, zw. też Samarskaja uczriediłka,
przeciwna bolszewikom władza utworzona 8 VI 1918 w Samarze, po zajęciu jej przez Korpus Czechosłowacki
skład: początkowo 5 deputowanych socjalistów rewolucjonistów, IX 1918 92 deputowanych Zgromadzenia Ustawodawczego (Konstytuanty) rozpędzonego przez bolszewików w Piotrogrodzie. Oprócz funkcji rządowych (rada szefów resortów) pełnił też obowiązki ustawodawcze; utworzył armię (ok. 50 tys. najpierw ochotników, potem też poborowych). Jego władzy podlegało kilka guberni na Powołżu i w dorzeczu Kamy; po zajęciu tego regionu przez Armię Czerwoną przekazał władzę Dyrektoriatowi w Ufie, a sam przyjął nazwę Zjazdu Członków Zgromadzenia Ustawodawczego (zlikwidowany XII 1918).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia