Ukraiński

Encyklopedia PWN

Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie, ukr. Ukrajinśkyj naukowyj instytut u Warszawi,
ukr. placówka nauk.-badawcza, działająca 1930–39 pod patronatem władz pol.;
ukraiński język, zw. dawniej językiem małoruskim,
język należący do wschodniej grupy języków słow.;
Ukraiński Komitet Centralny, ukr. Ukrajinśkyj centralnyj komitet (UCK),
instytucja reprezentująca Ukraińców w GG 1940–45;
Ukraiński Związek Siczowy, ukr. Ukrajinśkyj siczowyj sojuz,
ukr. towarzystwo gimnastyczno-przeciwpożarowe w Galicji Wschodniej;
Ukraińska Partia Radykalna, ukr. Ukrajinśka radykalna partija (URP),
pierwsza ukr. nowoczesna partia polit., zał. 1890 we Lwowie;
Ukraińska Partia Radykalna, ukr. Ukrajinśka Radykalna Partija (URP), pierwotnie Rusko-Ukraińska Partia Radykalna, od 1926 Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna,
pierwsza ukr. nowoczesna partia polit. zał. 1890 we Lwowie z inicjatywy m.in. I. Franki, M. Pawłyka i K. Trylowskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia