Svoboda Ludvik
 
Encyklopedia PWN
Svoboda Ludvik, ur. 25 XI 1895, Hroznatín (Morawy), zm. 20 IX 1979, Praga,
czechosłowacki generał i polityk.
Podczas I wojny świat. w armii austr.; 1915 przeszedł na stronę ros.; od 1922 w armii czechosłowackiej; po zajęciu 1939 Czech przez Niemcy dow. brygady Legionu Czechów i Słowaków w Polsce; w czasie kampanii wrześniowej 1939 internowany przez władze sowieckie; po wybuchu wojny sow.-niem. brał udział w formowaniu w Buzułuku oddziału czechosłowackiego; dow. Korpusu Czechosłowackiego w ZSRR, uczestniczył w operacji dukielskiej (IX–XI 1944); 1945–50 min. obrony nar.; od 1948 w KPCz, 1949–54 czł. jej KC; 1950–51 wicepremier; 1956–58 szef Akad. Wojsk.; od 1959 w stanie spoczynku; III 1968–V 1975 prezydent, czł. Prezydium KC KPCz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia