Deklaracja praw narodów Rosji
 
Encyklopedia PWN
Deklaracja praw narodów Rosji,
akt prawny, wydany 15 XI 1917 przez Radę Komisarzy Lud. wg projektu J. Stalina;
była jednym z pierwszych aktów państw. ogłoszonych po zdobyciu władzy przez bolszewików; dotyczyła narodów Rosji i sankcjonowała program bolszewicki jako zasadę polityki narodowościowej państwa sowieckiego; głosiła równość i suwerenność narodów, ich prawo do samookreślenia aż do oderwania się od Rosji i utworzenia samodzielnego państwa, zniesienie nar. i rel. ograniczeń i przywilejów, swobodny rozwój mniejszości nar. i grup etnicznych zamieszkujących Rosję; nie została wprowadzona w życie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia