Rosji

Encyklopedia PWN

najostrzejsza faza rewolucji rosyjskiej, zapoczątkowana zdobyciem władzy przez bolszewików (rewolucja październikowa w Rosji) i zakończona opanowaniem przez nich Rosji.
Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji, ros. Uczrieditielnoje sobranije, uczriediłka, zw. też Konstytuantą,
najwyższy organ przedstawicielski Rosji;
tymczasowy organ władzy państw. o uprawnieniach adm.-wykonawczych i ustawodawczych, utworzony w wyniku rewolucji lutowej 1917 i obalenia caratu w Rosji;
przejściowy system polit. w Rosji po rewolucji lutowej 1917;
organizacja polonijna w Rosji, powołana 1992, z siedzibą w Moskwie;
organizacje skupiające żołnierzy polskich służących w armii rosyjskiej;
akt prawny, wydany 15 XI 1917 przez Radę Komisarzy Lud. wg projektu J. Stalina;
formacja wojsk. utworzona w czasie I wojny świat. z Czechów i Słowaków osiadłych w Rosji i jeńców armii austro-węgierskiej tych narodowości.
Korpusy Polskie w Rosji, Korpusy Wschodnie,
pol. formacje wojsk. tworzone w Rosji 1917–18 pod patronatem Naczpolu.
organizacja skupiająca żołnierzy pol. służących w armii ros., powstała III 1917.
Bank Państwowy Rosji, pot. Bank Państwa,
centralny bank Rosji, zał. 1860 w Petersburgu;
ros. partia polit., istniejąca 1994–2001;
rewolucyjne komitety w Rosji, rewolucyjne komitety wojskowe, rewkomy,
bolszewickie sztaby przewrotów zbrojnych i pierwsze organy wojsk.-porządkowe po przejęciu przez bolszewików władzy (pot. rewkom lub wojenrewkom);
informacyjno-publicyst. państw. agencja Federacji Rosyjskiej;
Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji, Komitet czlenow Uczrieditielnogo sobranija, Komucz, zw. też Samarskaja uczriediłka,
przeciwna bolszewikom władza utworzona 8 VI 1918 w Samarze, po zajęciu jej przez Korpus Czechosłowacki
bolszewickie sztaby przewrotów zbrojnych w czasie rewolucji październikowej 1917;
państwo federacyjne we wschodniej i środkowej Europie oraz w Azji, nad Morzem Bałtyckim, Oceanem Arktycznym, Oceanem Spokojnym, Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia