Rosji

Encyklopedia PWN

Hercen Aleksandr I., pseud. Iskander, ur. 6 IV 1812, Moskwa, zm. 21 I 1870, Paryż,
ros. myśliciel i pisarz;
Karol XII, z dynastii Wittelsbachów (linia Pfalz-Zweibrücken), ur. 17 VI 1682, Sztokholm, zm. 30 XI 1718, Fredrikshald (Norwegia),
król Szwecji.
Narodowa Demokracja (ND), obóz narodowodemokratyczny, endecja, obóz narodowy,
potoczne określenia działającego od końca XIX w. trójzaborowego obozu ideowo-politycznego, którego rdzeniem do lat 20. XX w. była Liga Narodowa, tajna, elitarna organizacja utworzona IV 1893 z inicjatywy R. Dmowskiego.
ziemie pol. włączone do Rosji w okresie rozbiorów państwa polskiego;
traktat podpisany w Rydze 18 III 1921 przez Polskę, sowiecką Rosję i sowiecką Ukrainę, kończący wojnę polsko-bolszewicką 1919–21;
Sejm Czteroletni 1788–92, Sejm Wielki,
obradował w Warszawie 6 X 1788–29 V 1792, zawiązany 7 X (za zgodą Rosji) w konfederację pod laską marszałków S. Małachowskiego i K.N. Sapiehy.
Tatarstan, Republika Tatarstanu, ros. Riespublika Tatarstan, tatarskie Tatarstan Respublikası,
republika na wschodzie eur. części Federacji Ros., na Powołżu;
konflikt zbrojny o panowanie na Dalekim Wschodzie, rozpoczęty przez Rosję pod naciskiem cara Mikołaja II Romanowa (który w jego wyniku pragnął zwiększyć swój monarszy autorytet);
wojny w XVIII–XIX w. związane z podbojem Kaukazu przez Rosję
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
Abchazja, abchaskie Apsny, gruz. Ap’khazet’i, Abchaska Republika Autonomiczna, abchaskie Arespublika Apsny, gruz. Ap’khazet’is Avtonomiuri Respublika,
republika w północno-zachodniej Gruzji, nad M. Czarnym; powierzchnia 8,7 tys. km2;
Aleksander I Romanow, ur. 23 XII 1777, Petersburg, zm. 1 XII 1825, Taganrog,
cesarz rosyjski od 1801, król Polski od 1815, syn Pawła I Romanowa;
Aleksander II Romanow, ur. 29 IV 1818, Petersburg, zm. 13 III 1881, tamże,
cesarz rosyjski.
Bazylow Ludwik, ur. 4 IV 1915, Lwów, zm. 17 I 1985, Warszawa,
historyk; badacz dziejów Rosji XVIII–XX w., Słowiańszczyzny i nowoż. Europy;
zjazd sygnatariuszy traktatu paryskiego 1856 obradujący 13 VI–13 VII 1878;
porozumienie międzypartyjne w Rosji, utworzone 21 X 1917 w Moskwie;
Custine
[küstịn]
Astolphe de, markiz, ur. 18 III 1790, Niederwiller, zm. 25 IX 1857, Paryż,
pisarz francuski;
stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu podyktowana względami ekonomicznymi (emigracja);

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia