Rosji

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
Mikołaj II Romanow, ur. 18 V 1868, Carskie Sioło (ob. Puszkin), zm. 17 VII 1918, Jekaterynburg,
car Rosji.
uczestnicy rosyjskiego ruchu demokratycznego 1861–95, poszukujący dróg niekapitalistycznego rozwoju Rosji;
Narwa, Narva,
m. w Estonii, na l. brzegu Narwy, 14 km od jej ujścia do Zatoki Fińskiej.
Nowogród Wielki, Nọwgorod,
m. w Rosji, na Niz. Ilmeńskiej, nad rz. Wołchow, 6 km od jez. Ilmen;
Osetia Południowa, gruz. Samkhret’isa Oset’i, osetyjskie Hussar Iryston,
region autonomiczny w Gruzji, na południowych stokach Wielkiego Kaukazu;
Petersburg, Sankt Petersburg, Sankt-Pietierbụrg, 1914–24 Piotrogród, 1924–91 Leningrad,
m. wydzielone, odrębny podmiot Federacji Ros., nad Newą i Zat. Fińską; stolica obwodu leningradzkiego.
Puszkin Aleksandr S., ur. 6 VI 1799, Moskwa, zm. 10 II 1837, Petersburg,
rosyjski poeta, prozaik i dramatopisarz.
Tołstoj Lew N., hrabia, ur. 9 IX 1828, Jasna Polana (gubernia tulska), zm. 20 XI 1910, Astapowo (gubernia riazańska, obecnie stacja kolejowa Lew Tołstoj),
rosyjski prozaik, dramatopisarz, myśliciel, krytyk literacki.
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Sodrużestwo Niezawisimych Gosudarstw,
związek gospodarczo-polityczno-wojskowy Rosji i 10 (początkowo) byłych republik związkowych ZSRR, powstały 8 XII 1991, w wyniku umowy podpisanej na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej prezydenta Rosji B. Jelcyna, prezydenta Ukrainy Ł. Krawczuka i przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi S. Szuszkiewicza.
balet
[wł. < łac. ballare ‘tańczyć’],
forma widowiska teatralnego, którego zasadnicze elementy stanowią ruch, muzyka i oprawa scenograficzna, powiązane wspólną myślą przewodnią.
zawarty 3 III 1918 w Brześciu Litewskim przez rząd bolszewicki w imieniu Rosji z państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry) i ich sojusznikami (Bułgaria, Turcja);
Chakasja, chakaskie i ros. Chakasija, Republika Chakasji, ros. Riespublika Chakasija, chakaskie Chakasija Respublikazy,
republika w azjat. części Rosji, w Syberii Wschodniej;
Gorbaczow Michaił S., ur. 2 III 1931, Priwolnoje (Kraj Stawropolski),
polityk sowiecki.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia