Rosja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Rosja. Ustrój polityczny.
Rosja jest państwem federacyjnym składającym się z: 21 republik, 9 krajów, 4 okręgów autonomicznych, 46 obwodów (w tym 1 autonomiczny) i 2 miast wydzielonych. Zgodnie z konstytucją z 1993, głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią. Prezydent ma szerokie uprawnienia w zakresie władzy ustawodawczej i wykonawczej (jest m.in. gwarantem konstytucji, praw i swobód obywatelskich, nacz. dowódcą sił zbrojnych oraz arbitrem w sprawach między władzą centralną a regionalną).
Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowy parlament — Zgromadzenie Federalne, składający się z izby wyższej — Rady Federacji i izby niższej — Dumy Państwowej. W skład Rady Federacji wchodzi 166 członków (po 2 przedstawicieli z każdego z 83 podmiotów federacji: po 1 reprezentancie władzy ustawodawczej i wykonawczej). Duma Państwowa składa się z 450 deputowanych, wybieranych na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych (225 mandatów zostaje obsadzonych w okręgu federalnym na podstawie systemu proporcjonalnego z list partyjnych, 225 — w okręgach 1-mandatowych). Organem władzy wykonawczej jest rząd. Na jego czele stoi przewodniczący (premier), powoływany przez prezydenta w uzgodnieniu z Dumą Państwową. Członków rządu mianuje prezydent na wniosek premiera. Republiki, wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej, mają własne konstytucje i organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia