Rosja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Rosja. Ustrój polityczny.
Rosja jest państwem federacyjnym składającym się z 83 podmiotów (2009): 21 republik, 9 krajów, 4 okręgów autonomicznych, 46 obwodów, 1 obwodu autonomicznego i 2 miast wydzielonych. Zgodnie z konstytucją z 1993, głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na kadencję sześcioletnią (do 2008 czteroletnią). Prezydent ma szerokie uprawnienia w zakresie władzy ustawodawczej i wykonawczej (jest m.in. gwarantem konstytucji, praw i swobód obywatelskich, naczelnym dowódcą sił zbrojnych oraz arbitrem w sprawach między władzą centralną a regionalną).
Organem władzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament — Zgromadzenie Federalne, składający się z izby wyższej — Rady Federacji i izby niższej — Dumy Państwowej. W skład Rady Federacji obecnie wchodzi 170 członków (po 2 przedstawicieli z każdego z podmiotów federacji: po 1 reprezentancie władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz po 2 przedstawicieli Krymu i Sewastopola, od 2014 uznawanych przez Rosję za część jej terytorium). Duma Państwowa składa się z 450 deputowanych, wybieranych na pięcioletnią kadencję (do 2008 czteroletnią) w wyborach powszechnych (225 mandatów zostaje obsadzonych w okręgu federalnym na podstawie systemu proporcjonalnego z list partyjnych, 225 — w okręgach jednomandatowych). Organem władzy wykonawczej jest rząd. Na jego czele stoi przewodniczący (premier), powoływany przez prezydenta w uzgodnieniu z Dumą Państwową. Członków rządu mianuje prezydent na wniosek premiera. Republiki wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej mają własne konstytucje i organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia