Rosja. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Rosja. Polityka społeczna.
W Rosji obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Do 1990, gdy powołano Społ. Fundusz Ubezpieczeniowy, wszelkie świadczenia były wypłacane z budżetu państwa; Społ. Fundusz Ubezpieczeniowy jest finansowany przez pracodawców i zarządzany przez Federację Niezależnych Związków Zawodowych Rosji Z Funduszu są wypłacane zasiłki chorobowe i macierzyńskie (przez 18 tygodni). Od 1991 emerytury, renty inwalidzkie, renty socjalne, zasiłki na opiekę nad dziećmi poniżej 6 roku życia oraz zasiłki rodzinne są wypłacane z Funduszu Emerytalnego, finansowanego gł. ze składek pracodawców, ale także pracobiorców i częściowo z budżetu. Kobiety nabywają prawa emerytalne po ukończeniu 55 lat i po przepracowaniu minimum 20 lat, a mężczyźni po ukończeniu 60 lat i po przepracowaniu minimum 25 lat. Renty socjalne mogą otrzymać osoby, które nie przepracowały 5 lat; wysokość renty socjalnej wynosi 2/3 minimalnej emerytury. Od 1991 istnieje też Federalny Fundusz Pracy, finansowany ze składek pracodawców i dotacji rządowych, z którego są wypłacane zasiłki dla bezrobotnych (przez 12 mies.). Wydatki socjalne stanowiły 32% wydatków budżetowych (2002). Opieką zdrowotną są objęci wszyscy obywatele; do 1990 istniały wyłącznie państw. placówki służby zdrowia. W 1993 wprowadzono system ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzany przez federalny Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych. Wydatki na opiekę zdrowotną 2002 stanowiły 1,4% wydatków budżetowych.
Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 6–17 lat; nauka jest bezpłatna i trwa 11 lat; od pocz. lat 90. zaczęły powstawać szkoły prywatne; nauczanie odbywa się w języku ros., ale na poziomie szkoły średniej także w 10 innych językach (np. tatar., jakuckim, czuwaskim, baszkirskim, jidysz). Na oświatę przeznaczano z budżetu państwa 3,6% PKB (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia