Rosji

Encyklopedia PWN

termin stosowany na określenie zbrojnego przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików, początkowo w Piotrogrodzie, później stopniowo na większości obszaru Rosji; okres odbierania przez zbolszewizowane Rady Delegatów Robotniczych (Sowiety) władzy Rządowi Tymczasowemu w Rosji.
Dostojewski Fiodor M., ur. 11 XI 1821, Moskwa, zm. 9 II 1881, Petersburg,
najwybitniejszy powieściopisarz rosyjski.
Moskwa, Moskwạ,
stolica Rosji, w centrum jej części eur., nad rz. Moskwa.
strajki i wystąpienia zbrojne skierowane przeciwko władzy cara oraz reliktom przeszłości w politycznej i ekonomicznej strukturze Imperium Rosyjskiego;
Turgieniew Iwan S., ur. 9 XI 1818, Orzeł, zm. 3 IX 1883, Bougival k. Paryża,
rosyjski prozaik, poeta, dramatopisarz, krytyk literacki, publicysta i tłumacz.
Kozacy
[ukr. < tur.],
grupa ludności, która tworzyła swoisty wolny stan w XV–XVII w. w Rzeczypospolitej i w XVI–XVIII w. w państwie moskiewskim (potem Rosji).
Napoleon I, Napoleon Bonaparte (Buonaparte) Wymowa, ur. 15 VIII 1769, Ajaccio (Korsyka), zm. 5 V 1821, Longwood (Wyspa Św. Heleny),
francuski wódz i mąż stanu, cesarz Francuzów oraz król Włoch.
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
sprawa wschodnia, kwestia wschodnia,
umowna nazwa sprzeczności międzynar. związanych z zarysowującym się od końca XVIII do pocz. XX w. rozpadem Turcji (imperium wielonar.) i walką Austrii (później Austro-Węgier), Wielkiej Brytanii, Prus (od 1871 Niemiec), Rosji i Francji o podział jej ziem, przede wszystkim posiadłości europejskich.
wojna krymska 1853–56, wojna wschodnia,
działania wojenne 1853–56 między Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami: Wielką Brytanią, Francją i Sardynią.
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR), Kommunistịczeskaja pạrtija Sowiẹtskogo Sojụza (KPSS),
partia marksistowsko-leninowska sprawująca władzę w sowieckiej Rosji i następnie ZSRR; powstała 1898 jako nielegalna Socjaldemokr. Partia Robotnicza Rosji (SDPRR);
okcydentaliści
[łac.],
ros. zapadniki,
przedstawiciele jednego z kierunków ros. myśli polit. w latach 40. i 50. XIX w., opowiadający się za przebudową Rosji wg wzorów zachodnioeuropejskich;
panslawizm
[gr.-łac.],
nazwa prądów ideologicznych o różnym zabarwieniu politycznym, mających na celu zjednoczenie Słowian.
rewolucja lutowa 1917 w Rosji,
rewolucja, w której wyniku został obalony carat i wprowadzono w Rosji ustrój demokratyczny;
socjaliści-rewolucjoniści, ros. socyalisty-riewolucyoniery, s.r., eserowcy,
członkowie ros. partii polit. utworzonej na przeł. 1901 i 1902 w wyniku zjednoczenia działających w Rosji i za granicą organizacji narodnickich (narodnicy);
kampanie wojenne Francji przeciwko koalicjom monarchii europejskich, toczone w okresie rewolucji francuskiej 1789–99 i za panowania cesarza Napoleona I.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia