Rosji

Encyklopedia PWN

Czeczenia, ros. Czeczniạ, czeczeńskie Nochčijčo', Republika Czeczeńska, ros. Czeczenskaja Riespublika, czeczeńskie Nochčijn Respublika,
republika na południu eur. części Rosji, na Kaukazie;
największe przedsiębiorstwo w Rosji i największy na świecie producent gazu ziemnego;
Putin Władimir W., ur. 7 X 1952, Leningrad (ob. Petersburg),
polityk rosyjski;
Sołżenicyn Aleksandr I., ur. 11 XII 1918, Kisłowodzk, zm. 3 VIII 2008, Moskwa,
rosyjski pisarz, myśliciel i publicysta.
wojna światowa I 1914–18, do 1939 zw. wielką wojną 1914–18,
zbrojny konflikt światowy,
wojny toczone przez Polskę i Litwę z Moskwą (Rosją) od końca XV w. do XVII w. Wzrost siły wielkiego księstwa moskiewskiego, jaki nastąpił w XV w., a którego świadectwem było ostateczne zrzucenie zwierzchnictwa tatarskiego (1480), i głoszony przez władców moskiewskich program zjednoczenia wszystkich ziem ruskich pod zwierzchnictwem Moskwy (tzw. zbieranie ziem ruskich) doprowadziły do wojen moskiewsko-litewskich, do których następnie włączyła się także Polska; istotnym czynnikiem było również dążenie Rosji do uzyskania dostępu do morza.
Dmowski Roman, ur. 9 VIII 1864, Kamionek (obecnie część Warszawy), zm. 2 I 1939, Drozdowo k. Łomży,
polityk, mąż stanu, pisarz polityczny.
Jelcyn Boris N., ur. 1 II 1931, Butka (obwód swierdłowski), na Uralu, zm. 23 IV 2007, Moskwa,
polityk rosyjski, prezydent Rosji.
Katarzyna II, księżna Zofia Augusta Anhalt-Zerbst, ur. 2 V 1729, Szczecin, zm. 17 XI 1796, Carskie Sioło (ob. Puszkin),
cesarzowa rosyjska.
krymska wojna 1853-56, wojna wschodnia,
działania wojenne 1853–56 między Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami: Wielką Brytanią, Francją i Sardynią;
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
zawarty 14 IX 1829, kończył zwycięską dla Rosji wojnę z Turcją 1828–29;
układ Prus i Rosji, podpisany 8 II 1863 w Petersburgu przez pruskiego generała G. Alvenslebena i ministra spraw zagranicznych Rosji A. Gorczakowa;
dyrektoriat, fr. directoire:
Kałmucja, ros. Kałmỵkija, kałmuckie Chalmg-Tangcz, Republika Kałmucji, ros. Riespụblika Kałmỵkija,
rep. na południowym wschodzie eur. części Rosji, nad M. Kaspijskim;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia