cięcie
 
Encyklopedia PWN
cięcie,
ogólna nazwa operacji rozdzielania materiału na 2 lub więcej części;
rozróżnia się: c. mechaniczne, c. elektroerozyjne (obróbka erozyjna) i cięcie termiczne; do procesów c. mechanicznego zalicza się c. skrawające (przy użyciu przecinarek lub ręcznych pił), c. kuźnicze (operacje kucia, np. okrawanie, wycinanie, rozcinanie) i c. tłoczeniem (operacje tłoczenia, wykonywane na nożycach lub na prasach); c. na prasach za pomocą wykrojników jest zw. wykrawaniem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia