matrycowe

Encyklopedia PWN

kucie matrycowe, matrycowanie,
kucie, podczas którego swobodne odkształcanie się metalu ogranicza wykrój matrycy.
detektor podczerwieni, detektor promieniowania podczerwonego,
przetwornik energii promieniowania podczerwonego w energię elektryczną lub rzadziej w inne postacie energii (np. energię wewnętrzną, energię mechaniczną) wygodne do bezpośredniego pomiaru;
proces obróbki plastycznej polegający na kształtowaniu przedmiotów metalowych przez zgniatanie między powierzchniami zbliżających się do siebie narzędzi;
zakład przem. (bądź oddział zakładu, np. huty) lub rzemieślniczy, w którym wykonuje się przedmioty metalowe metodą kucia;
pozioma (korbowa, mimośrodowa) prasa kuźnicza z dzielonymi narzędziami obejmującymi 2 bloki (nieruchomy i ruchomy napędzany suwakiem bocznym), do których mocuje się wkładki matrycowe oraz stemple mocowane w gł. suwaku;
matryca
[niem. < łac.],
technol.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia