kowadło
 
Encyklopedia PWN
kowadło,
oporowo-uderzeniowe narzędzie kuźnicze;
k. do kucia ręcznego jest wykonywane w postaci jednolitego, ciężkiego odlewu, na którego powierzchni roboczej (hartowanej), zw. gładzią, spoczywa obrabiany młotem przedmiot; przy kuciu maszyn. swobodnym jest używany zespół narzędzi złożony z k. górnego — mocowanego w bijaku młota lub do suwaka prasy, i k. dolnego — mocowanego w szabocie młota lub do stołu prasy; kształt powierzchni roboczej k. ma duży wpływ na szybkość zmiany kształtu odkuwki i jakość jej powierzchni; w zależności od kształtu powierzchni roboczej rozróżnia się k.: płaskie, rombowe, promieniowe; stosowane są też k. specjalne (np. k. do rozkuwania wieńców obręczy) i k. szybkowymienne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia