rekrystalizacja
 
Encyklopedia PWN
rekrystalizacja
[łac.-gr.],
geol. proces wtórnej krystalizacji minerałów w skale lub osadzie zachodzący podczas diagenezy i metamorfizmu, bez dopływu substancji z zewnątrz;
prowadzi do zmiany wielkości i kształtu kryształów bez zmiany ich składu chem. oraz do tworzenia się nowych ziarn mineralnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia