krystalizacja
 
Encyklopedia PWN
krystalizacja
[gr.],
tworzenie się i wzrost kryształów (lub krystalitów);
zachodzi w wyniku przechłodzenia pary lub cieczy albo przesycenia roztworu (np. wskutek obniżenia temperatury roztworu nasyconego, usuwania rozpuszczalnika przez odparowywanie lub oddestylowanie); aby w danym ośr. nastąpiła krystalizacja, muszą znajdować się w nim zarodki krystalizacji, np. drobne kryształy danej substancji lub innej o podobnej strukturze, powstające samorzutnie bądź celowo wprowadzane (tzw. zaszczepianie), pęcherzyki gazu, nierówności na ściankach naczynia; krystalizacji towarzyszy zwykle wydzielanie się ciepła. Krystalizację stosuje się do oczyszczania substancji, wydzielania substancji z mieszanin lub rozdzielania mieszanin na składniki (krystalizacja frakcjonująca) i do otrzymywania (hodowania) monokryształów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia