foliacja
 
Encyklopedia PWN
foliacja
[łac. folium ‘liść’],
geol. kierunkowe uporządkowanie wewn. budowy skały, polegające na równoległym ułożeniu w niej płaskich i wydłużonych ziarn mineralnych;
wskutek f. skała dzieli się łatwo na cienkie płytki; f. powstaje pod wpływem wysokiego ciśnienia i rekrystalizacji ziaren miner., występuje w łupkach krystal. i silnie zdiagenezowanych łupkach ilastych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia