skały metamorficzne
 
Encyklopedia PWN
skały metamorficzne,
skały powstałe wskutek procesów metamorfizmu, wcześniej istniejących skał magmowych, osadowych i metamorficznych.
Zespół cech skał metamorficznych, czyli fację (metamorficzną) określają warunki ciśnienia i temperatury, w których przebiegały procesy metamorficzne oraz skład chem. skały wyjściowej. Minerały s.m. mogą pochodzić ze skał pierwotnych lub tworzyć się w wyniku metamorfizmu, jak np. dysten, andaluzyt, kordieryt, staurolit, znane wyłącznie ze s.m., które nie zawierają minerałów nietrwałych w wysokich temperaturach i wysokim ciśnieniu, np. opalu, getytu, aragonitu. S.m. są zawsze krystal. (kryształy tworzące się w procesie metamorfizmu są zw. blastami; blasteza), zbite, masywne; w wielu skałach, pod wpływem ciśnienia kierunkowego (stresu) i stat., utworzyły się tekstury kierunkowe, najczęściej równoległe (wskutek lineacji i foliacji), np. w łupkach krystalicznych. Klasyfikację s.m. przeprowadza się gł. na podstawie rodzaju metamorfizmu; produktami metamorfizmu regionalnego są np. zieleńce, łupki krystal., marmury, gnejsy, granulity; metamorfizmu kontaktowego — np. hornfelsy i skarny, metamorfizmu dyslokacyjnego — mylonity i kataklazyty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia